SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Fruktan är mitt vapen- om rädslor och nervositet, insikter och instinkter.

“I believe that anyone can conquer fear by doing the things he fears to do…” Eleanor Roosevelt Rädslor, Vad har du för relation till dina? Svenska Fallskärmsförbundet skriver på sin hemsida; Att hoppa fallskärm handlar om att våga ta språnget. Den som vågar har mycket att vinna. Fallskärmshoppare kanske vågar lite mer än andra. I boken Hoppa Fallskärm finns ett kapitel som lyder, Hälsoråd. Där finns det ett avsnitt med...

Instagram – länkar/ skydivekonton.

Embeded some nice instagram accounts about skydiving, base jumping, Canopy flying or vingsuits to check outColor Highlight Swoop- Krävs väldigt många hopp innan högfartslandningar är tillåtna.. https://www.instagram.com/p/B0zOnw9JvVR/ Brian Germain, har jag själv börjat följa, även på youtube, för jag har fått ett seriöst intryck av honom. Rädslor skriver jag själv också om och det blir nog nästa post, kanske...