SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Status Quo

Momentum- SFU är beskrivet och stegringsplanens 15 hopp ingår. Jag växlar ner och stannar upp. Säsongen avtar och sedan är det uppehåll. Tar ett steg tillbaka och avsikten är att ta sats. Låter detta ske under en tid och sen vill jag höja kvaliteten. Överföringsprocess kan det kallas. Hoppningen pågår till helgen 28/10 och vi som varit elever i år är i full flärd med att förbereda HolyHalloween festen. Kanske blir det...

Fruktan är mitt vapen- om rädslor och nervositet, insikter och instinkter.

“I believe that anyone can conquer fear by doing the things he fears to do…” Eleanor Roosevelt Rädslor, Vad har du för relation till dina? Svenska Fallskärmsförbundet skriver på sin hemsida; Att hoppa fallskärm handlar om att våga ta språnget. Den som vågar har mycket att vinna. Fallskärmshoppare kanske vågar lite mer än andra. I boken Hoppa Fallskärm finns ett kapitel som lyder, Hälsoråd. Där finns det ett avsnitt med...

Chefsinstruktör.

Philip som filmar är chefsinstruktör... Och var kursledare på de fyra dagar vi hade teori under de två sista helgerna i maj-19. Notera hur kameramannen dyker efter oss i exit och hur han kan justera farten och manövrera i luften för att sedan docka mjukt och fint. Det är i fritt fall och fallhastigheten är inte långt borta från ett par hundra km/ h. Vi försöker sen med tre olika formationer innan vi ger oss då det är dags för...