SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Chefsinstruktör.

skydiving, skydive, fallskärm, fallskärmshoppning

Philip som filmar är chefsinstruktör…

Och var kursledare på de fyra dagar vi hade teori under de två sista helgerna i maj-19. Notera hur kameramannen dyker efter oss i exit och hur han kan justera farten och manövrera i luften för att sedan docka mjukt och fint.


Det är i fritt fall och fallhastigheten är inte långt borta från ett par hundra km/ h. Vi försöker sen med tre olika formationer innan vi ger oss då det är dags för drag av fallskärm. Ni får även följa honom ner då han flyger sin skärm

Filmen är från klubbmästerskapet, och Tobias, Sebastian och jag vart lottade som ett lag ihop med Philip.


the road to success fot our CI
Road to success for Philip N

Han är även tandempilot, och var en av dom som vi gjorde tandem hoppet med. Så, som kursledare, tandempilot och AFF instruktör, kanske rollen som Chef instruktör på klubben inte förvånar. Vet inte alla behörigheter man kan ha än, men ska väl behandla det vid tillfälle.

Philip N, vår CI,filmar tandem

Ska förhoppningsvis kunna introducera fler och mer material och personer från klubben, så att bilden om hur det ser ut i fallskärmsvärlden ur mitt perspektiv breddas.

Philip N, klubbens Chef Instruktör, har på relativt kort tid hoppat över 1000 hopp, blivit filmare åt tandem ekipage, Han är tandempilot, Men coolaste är nog att han även är AFF instruktör, Visst, sen är han kursledare också och får göra högfartslandningar,

Leave a Reply

Your email address will not be published.