SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Nyköpings fallskärmsklubb -NYFK

Fallskärm, skydiving, skydive, fallskärmshoppning

Nyköpings fallskärmsklubb ligger vägg i vägg med Flygklubben. NYFK hyr ett Propellerplan med jetmotor, Cessna A207T, lyfter 7 fallskärmshoppare till 4000m på mindre än 20 min.

Nyköpings fallskärmsklubb- NYFK

Skydiving Nyköping

Stockholms närmsta fallskärmsklubb med fallskärmshoppning på Stockholm Skavsta Airport sedan 1978.

www.hoppa.nu

NYFK, Nyköpings fallskärmsklubb
Norra Banänden, så ligger klubben, dörr i dörr med flygklubben. Det är cirka 10 mil söder om Stockholm. Det är en förhållandevis mindre klubb, i jämförelse med Gbg, Sthlm eller Syd

 

landningsvarv från öst


flygbanan får ej flygas över på höjd under 300 m. Landningsvarv sker med inflygning på östra sidan, med finalen antingen mot norr eller söder


YL-KAM Cessna T207A

Planet är ett jetburet propellerplan. 7 hoppare plus pilot kommer upp till 4Km höjd på ungefär 20 minuter.

YL-KAM på höjd
NYFK- Nyköpings fallskärmsklubb ligger på Skavsta flygfält

Leave a Reply

Your email address will not be published.