SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

SFU 10-13, delta och track

Efter att ha fått svänga och även snurra 360 grader och höja samt sänka sig relativt andra och åka lite framåt och bakåt mot instruktör, och voltat för att tappa och återfå fallställning och stabilitet. Nu skulle flygningen ta fart i form av förflyttningar.

Hålla heading och byte av densamma och göra rörelser i box, som stört balansen , reservdragsproceduren, tex, för att ändå vara stabil och ha koll på höjd med mera är exempel på sådant som också bör funka under högfartsförflyttningar. Det är förutsägbarhet som gäller, då farten reduceras medvetet vid drag eller om man tänk docka med någon, för kollisioner vill ingen vara med om.

Så var det dags för separation och större förflyttningar i fritt fall…

Det handlar om att börja lära sig och träna på Delta och track. Delta är att behålla svank och hakan upp, men för övrigt ha armarna nära kroppen rakt bakåt, och benen helt sträckta.

Att Tracka är att ytterligare tighta till det och gå ifrån svank till det motsatta, vilket är emot det vi gjort tidigare, då vi haft svanken som trygg bas till att hamna rätt.

Tracka innebär att stå på tåspetsar och panna i princip, med resten inåtbuktade och detta är då optimal separationsteknik, då målet är att snabbt ta sig åt ett valt håll, ofta motsatt de andra i samma bryt under ett hopp. Det kan förstås också handla om att komma in i formation från avstånd.

Dessutom så ska vi öva på att svänga under förflyttningen, utan att tappa farten. Dessa saker sker i sexsekunders intervall, mellan höjdkoll, och avslutas med att bromsa i box innan draget sker.

Delta track…

Trackexit från ett senare tillfälle, höjdmätaren syntes inte och exit på 3000m fick mig att dra t vänster när jag försökte se höjden men lyckades inte utan bryt

Övas med och utan medföljande instruktör, det går från delta till track med svängar, och övas genom hopp 10-13. Det upplevs ostadigt och lite besvärligt, men i grader av ökas tätheten och förmågan igenom hoppen.

Utöver det, så ökar egenkontrollen av allt som härrör till hoppningen. Visitationer, planera uthopp, öppna dörr i planet, flyga med bakre bärremmar, pröva landa med olika bromsverkan i final, och flära på det.

Förklara planets finalriktning och uthoppspunkter, separation mellan grupper. Regler för elever och vad som är no no.

Prioriteringsordning av skärmar i luften och trafikvett. Höjdkoll, å koll på höjden och höjd medvetenhet, och lite funktioner på rigg och skärm etc.

Det är också en intensiv tid och det är hela tiden aktuellt att ha koll på olika saker, och så reservdragsprocedur, vilken felfunktion?, och vad gör du då?

Skriva upp sig på hopp, ha koll på när det är dags och samsas om allt och med alla efter förmåga, olika hoppmästare att fråga, eller ha tur och bli erbjuden av en HM till sitt hopp, eller behöva be om linkontroll när skärmen packas, tre gånger, och ibland svettas och vara förtvivlad i korta ögonblick till att det aldrig går lätt och friktionsfritt att få till packningen.

Packa fallskärm är jag inte duktig på ännu!

Samla signaturer på antal som gjorts egenhändigt, för att uppnå 20 så snart som möjligt, för att få gå packkursen, (som jag ändå inte kunde gå) Nä, tog nog i lite, det var ingen stress, men packa fallskärm är jag inte duktig på, och tid tar det.

En besvärande faktor genom detta var att elevriggarna inte sitter bra på mig och gungade och rörde på sig under förflyttningarna och inbromsningarna och hamna nästan I egenpendling,

Påslaget finns alltid med, men förvandlas.

Nerver, oro och osäkerhet, som skapat en slags rädsla för många olika saker tillsammans med själva utmaningen som det är att hoppa fallskärm, är en del av påslaget som sakteliga ersätts av glädje, fokus och klarhet, men framför allt med ett lugn, betydligt mera lugn, och ändå långt ifrån lägre grad av påslag, då det blivit mer euforiskt inbillar jag mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.