SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

SFU 4/AFF hopp

Hoppjournal och utb. boken ”Hoppa fallskärm”.

Med två hopp för dagen visar det sig att vi kan även göra ett tredje. Får åter hjälp med packandet av skärmen, då det prioriteras att utföra hopp, då förutsättningar finns. Packa kan göras när som. Så, jag har briefat och hoppat och briefat och hoppat och ska åter briefa inför hoppet, som jag håller programmet till i handen.

Så, teoretisk genomgång och praktiska delar varvas med att studera innehåll i hoppet, allt från marken till hopp och landning. Detta är första hoppet i andra blocket, orientering, svängar . Vi går igenom spot, vind och final, samt hur man svänger. Det är 90* graders svängar i fritt fall som skall utföras kontrollerat, utöver stabil fallställning och helst en lyckad exit, och drag av fallskärm på rätt höjd.

Tanken är sedan att jag under kalott ska utföra 360*graders svängar, som får skärmen att sjunka snabbare och sätter fart på hopparen, som i en slänggunga. Landningsvarv och landning på rak final. Så på dagens tredje hopp är jag lite bekvämare i situationen, men samtidigt lite trött av alla intryck


Brief i planet och visitation vid 2000m.

Snart är vi uppe på höjd och det är fortfarande lite läskigt när gröna lamporna tänds och dörren rullas upp. Påslag är det ord jag använder för det där tillståndet som är som störst precis innan exit.

Lite skräckblandad förtjusning, en önskan om att hoppa, en oro över att misslyckas, ett lugnt agerande i ett sinne som är lite speedat, och som försöker ha allt i fokus och som påverkas av de kroppsliga emotioner som gör sig gällande. Det kan i ögonblick te sig som så att jag undrar om det är läge egentligen, jag är ju lite trött, samtidigt med övriga kontraster.

Det är också lika samma då jag räknar ner och hoppar

Så fort jag är iväg är det fortfarande väldigt intensivt och mycket, men utan den där oron, som jag liksom inte har tid med, för jag ska bli stabil och göra OC- observationscirkel, höjd och koll på instruktör betyder det. Ta tecken, justera lite, påbörja program, i detta fall svängar, och det sker först inte alls, för att sen släppa och bli lite mycket. Jag utför svängar på 90 grader flera gånger och det funkar, höjd 1500, vinka, svanka, ta, dra- och omkring 1200m är jag under kalott

Jag övar på 360 och tar i hårt och kör flera varv för att lyckas registrera en höjdförlust som jag kunde uppfatta på mätaren och för övrigt. Det var jag nöjd med, och landningsvarv gick som vanligt, tyckte jag, även då jag fick skråa lite i vinden innan fullt uppsläpp och flär.

Peter var nöjd över hoppet sånär som på att jag hade svängt 45 grader på ca 20 m höjd, vilket förundrade mig, då jag inte upplevde detta. Jag förstår att han vet vad han säger ( han var lugn och behaglig, men hade ändå det där pliriga i sig hela dagen,som visade att han hade kul, tror jag) och började fundera kring det hela, och tror att det var rimligen så att min blick fokusera på dem som landat och när jag skråa, så hade jag inte en heading med blicken bortåt horisonten, utan märker nog inte att jag styr så mycket innan uppsläpp.

Så, det blev som en lite bromsad inflygning där jag vek av innan sista 20 m och vart oförutsägbar för någon som hade kunnat komma efter mig. 🤔 Tog med mig det och efter packandet och brief så hade jag tre hopp för dagen och var helt utmattad. Hade inte mäktat med mer, så mycket energi sög det ur mig med alla intryck, uttryck, påslag, känslor, tankar, spänningar och jag var väldigt tacksam över dagen och hade verkligen börjat hoppa fallskärm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.