SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

#fallskärmshoppning, A dream come true, börja hoppa fallskärm

Ungefär 25 år senare. Efter mitt första möte med fallskärmshoppning, har har jag börjat förverkliga drömmen. Drömmen om ett certifikat och att få uppleva fritt fall. Ikaros Satt med åkband på Gröna Lund, i en attraktion som kallas” Ikaros”. På 90 ”meters höjd så ”tiltar karusellen kraftigt, vänds från sittande till framåtliggande, Där kan blicken fästas på asfalten. Den hänger så en kort stund. I det ögonblicket...

Fallskärmscertif…nä

Motorljudet och vindbruset turades om att dominera hörselintrycken. Blicken fokuserad och gled från sida till sida över hojen, när jag forcerade kurva efter krön till nästa och accelererade vid vart tillfälle. Kawasakin krängde och jag tänkte i mitt stilla sinne, börjar jag bli förmögen att utnyttja hojens kapacitet, vilket var första gången jag upplevt motorcykelns begränsningar innan mina egna. Jag hade tagit det som en...

SFU – 2 / AFF – Accelerated Free Fall.

Beskriver hopp ur stegringsplan. SFU 2- Underkänt, omhopp med en instruktör istället för två. Målet var att göra exit och observationscirkel, alltså kolla höjd och instruktör då jag blivit stabil. Därefter två dummydrag, sen räta på bena och dra tillbaka några gånger för att uppleva framåtrörelse, ha höjdkoll och dra skärm vid rätt höjd. Som brukligt hade jag briefat hoppet med instruktör och genomfört de sedvanliga...