SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Dropzone.com

Jag har registrerat mig på Dropzone.com. Tycks vara ett forum för hoppare runt om i världen. Hamna på sidan och såg att några fler från vår klubb också var medlemmar. 40 000 medlemmar, och det finns att utforska, allt från videos till utrustning, Diskussionsforum, nyheter och världens alla dropzones. Vad dropzone blir på svenska, ja, kan det betyda final, eller luften över gropen( landningsplats), där planen fäller sin last..,...