SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Gryttjom till Umeå

Stockholms fallskärmsklubb flyger upp till Umeå Erik-Erik heter Twin Ottern, flygplanet som flyger upp med medlemmar ifrån främst Stockholms fallskärmsklubb. I samarbete med förbundet har de försökt hinna ordna en minnessten till platsen där nio personer förolyckades den14/7 i år. Det ingår en minnesstund på platsen enligt det preliminära programmet. Hela turen till Umeå verkar vara ett aktivt initativ för att stötta klubben i...