SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

SFU/ AFF- svensk fallskärmsutbildning.

Dags att börja hoppa fallskärm enligt stegringsplanen. Teorin i bakhuvudet, praktiskt test i sele gjord. Hoppat tandem- och färdig för SFU 1 av 15. Började med att läsa in mig på vad som gäller. Det beskrivs vad som ska göras och AFF instruktören briefar mig. Vad för utrustning ska jag ha? Tar fram overall, hjälm, höjdmätare och handskar. Har själv fotledsskydd, gogglar, som vi fått, mina kängor, lite lagom kläder under och en...