SkyDiveDeep

Lever På Hoppet

Status Quo

Momentum- SFU är beskrivet och stegringsplanens 15 hopp ingår. Jag växlar ner och stannar upp. Säsongen avtar och sedan är det uppehåll. Tar ett steg tillbaka och avsikten är att ta sats. Låter detta ske under en tid och sen vill jag höja kvaliteten. Överföringsprocess kan det kallas. Hoppningen pågår till helgen 28/10 och vi som varit elever i år är i full flärd med att förbereda HolyHalloween festen. Kanske blir det...